Meny
Giới thiệu Liên hệ

Thông báo kế hoạch nghỉ hè 13/5/2019

Học sinh các khối kết thúc năm học 2018 - 2019 vào ngày 13/05/2018. (Trừ các học sinh khối 9, 12 tiếp tục học ôn thi tuyển) 

Bắt đầu tổng khai giảng các khóa học hè vào 03/06/2019.

Bồi Dưỡng Văn Hóa